Online License Application | Ahad, 09 Aug 2020
     Log Masuk
 
 
Muat Turun Untuk Kontraktor Elektrikal
  cetakTATACARA PERMOHONAN
  cetakBIDANG PENDAFTARAN
  cetakSYARAT DAN PERATURAN
  cetakPENYERAHAN PERMOHONAN
  cetakKLASIKFIKASI - KEPALA & SUBKEPALA

2. TAG DAN SENARAI SEMAK
Perseorangan/PerkongsianSendirian Berhad/Berhad
(a) Baru cetak
(b) Pembaharuan Sahaja cetak
(c) Perubahan cetak
(d) Naik Taraf/ Tambahan cetak
(e) Status Bumiputera cetak
(a) Baru cetak
(b) Pembaharuan Sahaja cetak
(c) Perubahan cetak
(d) Naik Taraf/ Tambahan cetak
(e) Status Bumiputera cetak
 
Untuk membaca atau mencetak dokumen yang disediakan dalam format PDF sila pastikan bahawa Acrobat? Reader telah dipasang.