Online License Application | Khamis, 01 Oct 2020
     Log Masuk
 
 
Perihal Syarikat
Ruang yang bertanda * wajib diisi.
Jenis Syarikat *
Nama Syarikat *
No. Pendaftaran *
Tarikh Ditubuhkan * Calendar for date entry assistance    (HH-BB-TTTT)
Alamat Berdaftar Syarikat *
Poskod *
Bandar *
Negeri *
Bahagian *
Daerah *
Daerah Kecil
Alamat Surat Menyurat *
( Sila tanda jika sama dengan Alamat Berdaftar Syarikat)
Poskod *
Bandar *
Negeri *
Bahagian *
Daerah *
Daerah Kecil
Alamat Perniagaan/Pejabat *
( Sila tanda jika sama dengan Alamat Surat Menyurat)
Sila rujuk Borang I (I.R.D.7)
Poskod *
Bandar *
Negeri *
Bahagian *
Daerah *
Daerah Kecil
Alamat E-mel * Sila gunakan emel alternatif selain daripada Yahoo. Pastikan e-mel diisi dengan betul dan akaun e-mel anda berfungsi, ini adalah kerana ID Log Masuk/Kata Laluan akan dihantar melalui e-mel, sekiranya anda hilang ID Log Masuk/Kata Laluan.
No. Telefon *
No. Telefon Bimbit * -(e.g. 016XXXXXXX)
No. Faksimili
Butiran Log Masuk
ID Log Masuk *
Sila masukkan ID pilihan anda dalam kombinasi abjad & nombor (minimum 6 aksara dan maksimum 20 aksara).
Kata Laluan *
Sila masukkan Kata Laluan pilihan anda dalam kombinasi abjad & nombor (minimum 6 aksara dan maksimum 10 aksara).
Pengesahan Kata Laluan *
Set Semula Hantar